Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok 2013

Utgitt av Ringsaker historielag. Pent brukt. 240 sider. Innhold: Granberg: Minneord - Per Granberg, Moberg: Mjøskastellet, Elstrand: Maskiner inn - arbeidskraft ut. Har omkalfatret landbruket i de siste 100 år, Sønsteby: Fra Skyru til Skurtrøsker, Røhnebøk: Plogkaren m.m.

$23,64 USD 
Bilde
No#147761
SubjectHedmark
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK