Hedmark Slektshistorielags tidsskrift nr. 1 2014 årgang 19

Heftet. 79 sider. Gjennomgående kaffeflekk på de 8 første sidene... Innhold i tillegg til årsmelding: Gina Olsdatters etterkommere, Litt om Ljøstad i Stange med hovedvekt på Ljøstad vestre på 1600 tallet, Hugenotter i Furnes m.m.

$7,27 USD 
No#151392
SubjectHedmark
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK