Fra Kaupang og bygd. Årbok 2008

Hedmarksmuseet, Stiftelsen Domkirkeodden og Hamar historielag. Innbundet. 135 s. Lett falmet ellers pen. Innhold : Russerflukten og russiske krigsfanger. Vinmonopolets rektifikasjonsanlegg.

$23,64 USD 
Bilde
No#155131
SubjectHedmark
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)10/18/2018
<< Back
SEARCH FOR BOOK