Ved en milepel. Utgitt i anledning av A/S Christiania Portland Cementfabriks 75-års jubileum

Tegninger av Marianne Andresen. 1967. Innbundet. 99 sider. Noen flekker på utsiden, innholdet er i god stand

$18,18 USD 
Bilde
No#13956
SubjectCompanies - association, Oslo
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)11/9/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK