Frövi Köping. En kortfattad återblick på Näsby sockens och Frövi municipalsamhälles historia och utveckling fram till köpingsbildandet vid årsskiftet 1954-1955

Utarbetad på köpingskommitén uppdrag av S.M.Eriksson. 1954. 60 sider. Omslag som er flekkete foran.

$10,91 USD 
No#99634
SubjectTravles - geography, Sweden / Swedish
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK