Beskrifning öfver provinsen Dalarne. I. Nedan Siljan Fögderi. Fjerde och Femte Häftene. Ore och Bjursås Socknar

Falun 1863. Orig. omslag som er noe medtatt med rifter, mangler stort sett ryggstripe, og er følgelig ganske løs.

$18,18 USD 
No#18693
SubjectSweden / Swedish
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK