Aker 1837 - 1937. Kommunens styre og forvaltning gjennem hundre år. Bind III

Utgitt av Aker kommune, 1940. Innbundet ( blå )427 s. Noe kluss på ett par av sidene. Noe falmet ellers grei

$36,36 USD 
Bilde
No#155650
Subject
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)4/8/2021
<< Back
SEARCH FOR BOOK