Aker 1837 - 1937. Kommunens styre og forvaltning gjennem hundre år. Bind II

Utgitt av Aker kommune, 1940. Innbundet ( blå )400 s. Noen understrekninger i boken ( både penn og blyant ) Noe falmet ellers grei.

$27,27 USD 
Bilde
No#155469
Subject
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)4/8/2021
<< Back
SEARCH FOR BOOK