Aker 1837 - 1937. Kommunens styre og forvaltning gjennem hundre år. Bind IV

Utgitt av Aker kommune, Oslo 1942. Grøndahl & sønn. Innbundet. Blå skinnrygg. 420 s. Noe slitt og møkkete. Innhold er ok

$36,36 USD 
Bilde
No#155648
Subject
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)4/8/2021
<< Back
SEARCH FOR BOOK