Aker 1837 - 1937. Kommunens styre og forvaltning gjennem hundre år Bind I-IV

Utgitt av Aker kommune 1940. 420+400 sider. Innbundet. Originale blå sjirtingbind. Pene bind .Bind I: Kommunens styre, folkeavstemningene i 1915, 1919 og 1926, Overformynderiet, bygningsloven m.m. Bind II: Folkeoplysing og skoler, Det høiere skolevesen, Skolehaver og biblioteker. Bind III: Kirker, kapeller o.l, Kommunikasjoner, Post, telegraf o.l, vann- og kloakkvesen og sundhetsvesen, apotek. Bind IV: Veivesen, Fattigvesen, forsorgsvesen, Aker sykehus og Kommunal administrasjon

$145,45 USD 
Bilde
No#165048
SubjectHistory - archeology, Akershus
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)2/3/2021
<< Back
SEARCH FOR BOOK