Årbok for Ballangen 2009. Årgang 11

Utgitt av Ballangen Historielag. Heftet. A4-format. 86 sider. Innhold: Fra Svundne tider, Snøskredulykken i Austnesfjorden i 1868 m.m.

$9,09 USD 
No#152674
SubjectNordland
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)4/6/2018
<< Back
SEARCH FOR BOOK