Årbok for Ballangen 2005. Årgang 7

Utgitt av Ballangen Historielag. Heftet. A4-format. 78 sider. Innhold: Ballangens første buss-selskap, Utflyttertreff i Ballangen, Etterretningsmannen m.m.

$9,09 USD 
Bilde
No#152670
SubjectNordland
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)4/6/2018
<< Back
SEARCH FOR BOOK