Årbok for Ballangen 2003. Årgang 5

Utgitt av Ballangen Historielag. Heftet. A4-format. 90 sider. Innhold: Den polske soldat i Beisfjorden, Samene kommer til Ballangen, Skal dennebygda legges øde?, Ryddegjengen til Bjerkvik 1940 m.m.

$9,09 USD 
Bilde
No#152667
SubjectNordland
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)4/6/2018
<< Back
SEARCH FOR BOOK