Tilbakeblikk. 1. Fotograf Schrøders samling - begynnelsen. 2. Arbeidsliv i Trøndelag. 3. Lek og latter i Trøndelag

Utgis i samarbeid mellom Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Tapir Akademisk Forlag. 2008. Innbundet. 160 + 160 + 160 sider. Uleste.

$81,82 USD 
Bilde
No#127790
SubjectMovies - photo - theatre - circus, Trøndelag
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)6/21/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK