Ystad, Andreas og Ingvald Sakshaug

Inderøyboka. Ei bygdebok for Inderøy, Røra og Sandvollan. Bind I. Den ålmenne delen. Del II

Steinskjer 1973. Innbundet. 462 sider. Innhold: Åndsliv, song og musikk i kyrkjom, Og i bygda elles, Ymse åndsretninger i 1800-tallet, Misjonærar frå Inderøy, Arbeidarrørsla, Rusdrykk-Edruskap-fråhaldsarbeid, Skilaupar- og skyttarlag, Eld og lys i eldre tider, matskikkar og matstell, Klebunad, Bumerke, Hulde makter, Segner og småsoger, Kyrkjer i Inderøy prestegjeld, Lov og rett m.m.

$65,45 USD 
Bilde
No#165134
SubjectTrøndelag
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)3/6/2021
<< Back
SEARCH FOR BOOK