Utskrift fra menighetsbladet for Spydeberg, Heli og Hovin 1946 til 2006. Fødte, døpte, konfirmerte, vigde, døde. Avskrift av Menighetsbladene ved Kjell Dagfinn Karlsen 2007.

Heftet. 147 A4-sider.

$27,27 USD 
No#76542
SubjectPrimary sources - bibliographies, Østfold
Second hand / NewNew
Registered date (dd.mm.yyyy)7/11/2017
<< Back
SEARCH FOR BOOK