Østfoldarv IX

1980. 112 s. Innbundet. Innhold: Johansen: Nye aspekter ved Østfolds helleristninger, Asheim: Busetting og kulturlandskap, Strømshaug: Frå husmannstælle i Svinndæl, Johansen: Kystkultur og bondekultur m.m.

$13,64 USD 
Bilde
No#15570
SubjectØstfold
Second hand / NewSecond hand
Registered date (dd.mm.yyyy)3/8/2018
<< Back
SEARCH FOR BOOK